[easy website builder software] [web page software] [Intro]
[Bruger]
[Pårørende]
[Professionelle]
[Profil]
[Kontakt]

Jeg tilbyder afdækning af hjerneskaderamtes funktionsniveau i et aktivitetsperspektiv i forhold til:

  • Varetagelse af aktiviteter knyttet til hjem, arbejde, fritid, bl.a. med AMPS test
  • Vanskeligheder i forhold til socialt samspil med andre. ESI test
  • Undersøgelse og behandling af spise og synkevanskeligheder, vurdering af kostkonsistens. FOTT
  • Udadreagerende adfærd.


Jeg tilbyder træning af problematikker knyttet til udførelse af en række forskellige former for hverdagsaktiviteter, husarbejde, sociale aktiviteter i familien, tilknytning til arbejdsmarkedet m.m.

Jeg vejleder/træner den ramte i at anvende enkle strategier til at kompensere for følgerne af skaden, i det omfang de ikke kan genoptrænes.

Udadreagerende adfærd er udtryk for afmagt hos den ramte og påvirker dem, der er ansat til at hjælpe. Udadreagerende adfærd, fysisk som verbal, belaster den enkelte hjælper og arbejdsmiljøet generelt. Jeg tilbyder råd og vejledning til personale i hjemmepleje og på bosteder, herunder vejledning i konflikthåndtering.

Konsulentopgaver hos borgere i eget hjem og på bosteder.

For ansatte på Jobcentre og andre, der arbejder med hjerneskaderamte borgeres muligheder for tilknytning til/ fastholdelse til arbejdsmarkedet.

Udarbejdelse af skriftligt materiale i forbindelse med ovenstående, som dokumentation.

Borgerrelateret undervisning og vejledning til fagfolk, der samarbejder med den ramte og dennes pårørende i hverdagen.

Undervisning i generelle emner indenfor neurorehabilitering.

Professionelle

Til fagprofessionelle, sagsbehandlere, undervisere m.fl.

Med andre øjne.

Ergo Vest v. Jette Vestergaard Pedersen