[easy website builder software] [web page software] [Intro]
[Bruger]
[Pårørende]
[Professionelle]
[Profil]
[Kontakt]
[Pårørende pakke]

Et godt liv

skal man kæmpe for.

Tilbud til pårørende og netværk.

Det menneske, der er ramt af en hjerneskade, har mange udfordringer at slås med; men pårørende til den skadede er også ramt og har behov for støtte til at håndtere de nye vilkår i hverdagen, i forhold til dem selv og i forhold til den skadede.

Korte indlæggelser på hospitalet gør, at pårørende ikke altid tilgodeses i det akutte forløb, fordi fokus 100% er på den ramte og mulighederne for at genvinde tabte funktioner. Pårørendes udfordringer kommer ofte et stykke tid efter indlæggelsen, hvor det viser sig at hverdagen ikke er som før - og måske aldrig bliver det. 

Erfaringer viser at viden, om følger af en skade i hjernen, er det bedste udgangspunkt for at lære at håndtere de nye vilkår i hverdagen.

Derfor har jeg udviklet denne ”Pårørende pakke”:

Tilbud til pårørende/netværk. Tilbuddet tilrettelægges ud fra den enkeltes ønsker og behov. Ofte kan det være svært at forstå, hvorfor den, der er ramt af en skade i hjernen, på mange måder er den samme som før, - og samtidig så forandret; måske er det små nuancer, men nok til at familie og venner ikke helt ved, hvordan de skal tackle det. Dermed opstår risiko for at omgangskredsen skrumper unødigt. Skjulte handicap har ofte alvorlige konsekvenser for det sociale liv efter en skade. Viden er det bedste redskab til håndtering af udfordringerne.

Indhold i "Pårørende pakke" - klik her.

Pårørende

Ergo Vest v. Jette Vestergaard Pedersen