[easy website builder software] [web page software] [Intro]
[Bruger]
[Pårørende]
[Professionelle]
[Profil]
[Kontakt]

Ergoterapi har fokus på det enkelte menneskes forudsætninger for at udføre dagligdags aktiviteter.

Når man mister, eller får nedsat en eller flere fysiske og psykiske funktioner, kan man have gavn af ergoterapeutisk støtte og vejledning.

En ergoterapeut kan gennem forskellige aktiviteter, træning eller tilpasning af omgivelserne, sætte et menneske i stand til bedre at håndtere hverdagen. 

Målet for ergoterapeuten er altid at vurdere, hvad der skal til for at give det enkelte menneske større livskvalitet.

Intro

Ergoterapi - kan det gøre noget for dig?

Jeg tilbyder:

Råd, vejledning og træning til mennesker, der er begrænset i deres livsudfoldelse på grund af følger efter en påvirkning af hjernen. Det kan være følger efter blodprop, hjerneblødning, ulykke o.l.

Råd, vejledning og undervisning til pårørende og netværk.

Udredning og træning af evnen til socialt samspil, hvis det er blevet svært at være sammen med andre.

Råd og vejledning i forbindelse med udadreagerende adfærd.

Undersøgelse og træning af spisevanskeligheder som følge af en skade i hjernen, der påvirker funktionerne i ansigt, mund og svælg.

Undervisning og vejledning til fagpersoner, der samarbejder med den skadede og dennes pårørende i hverdagen.

Hvad er ergoterapi?

Kom godt igen!

Ergo Vest v. Jette Vestergaard Pedersen