[easy website builder software] [web page software] [Intro]
[Bruger]
[Pårørende]
[Professionelle]
[Profil]
[Kontakt]

Et godt liv

skal man kæmpe for.

Tilbud til pårørende/netværk.

Indhold i "Pårørende pakke":

                1. besøg.              Indledende samtale med den ramte og dennes nærmeste pårørende (ca. 1 time)

        2. besøg.              Observation af den ramte i forbindelse med opgaveløsning i hverdagen (2 timer)

        3. besøg.              Indhold planlægges i forlængelse af 1.besøg. (2 timer)                                                                                                 


Ud fra formulering af problemer og ønsker, aftales og udarbejdes indhold i netværksmødet.

Den skadede og nærmeste pårørende inviterer til netværksmøde. – skabelon til invitation kan stilles til rådighed.

Afholdelse af netværksmøde – mulighed for aften eller weekend om nødvendigt. (3,5 time)

Udlevering af skr. materiale til deltagerne. (elektronisk, til videreformidling)

Fast pris: 5.000 kr. + kørsel.

Evt.: opfølgning efter ca. 1 måned. 650 kr. pr. time.


Individuelle tilbud med andet indhold, efter aftale.

Pårørende pakke

Ergo Vest v. Jette Vestergaard Pedersen